Niewiele chorób znanych ludzkości jest tak niebezpiecznych jak choroby uzależnienia. Jedną z najczęściej spotykanych form tej choroby jest uzależnienie od alkoholu. Jest to związane z wyjątkowo łatwą dostępnością tego rodzaju używki, ale również z myśleniem, iż jest całkowicie bezpieczna. W zależności od państwa czy kultury spożywanie alkoholu bardzo się różni. Lecz leczenie uzależnienia od alkoholu przebiega w bardzo wielu krajach podobnie.

Często w początkowych fazach wdrażany jest długotrwały leczenie alkoholizmu Lublin, jaki może okazać się jednym z najcięższych okresów, od jakich mocno zależy skuteczność całego procesu leczenia. Kolejne etapy powiązane są z psychologicznym wsparciem osoby leczonej, która musi przyznać się sama przed sobą oraz najbliższymi do tego, że ma problem z alkoholem. Może być to na początek wyjątkowo utrudnione, bo naturalne dla każdego człowieka jest zaprzeczanie niewygodnej dla nas prawdy. Przyznanie się do bycia uzależnionym jest równocześnie przyznaniem się do słabości i podporządkowania używce. Z tego powodu leczenie alkoholizmu jest bardzo ważne a także należy rozwijać je tak, ażeby zagwarantować chorym jak największy komfort w trakcie trwania terapii.

Bardzo ważnym czynnikiem jest wsparcie ze strony rodziny a także znajomych, którzy nie powinni zachowaniem przypominać osobie uzależnionej o jej nawyku. Bardzo często takie osoby przerywają leczenie i poddają się w połowie drogi, ponieważ nie umieją wytrzymać w trzeźwości.